Kolumna węglowa AKC

Adsorber par oleju z wbudowanym wskaźnikiem zużycia

Wstępnie oczyszczone i osuszone sprężone powietrze (warunki konieczne na wlocie) jest doprowadzane do adsorbera przez wlot (1). Następnie dyfuzor (2) rozprasza strumień tak aby możliwie równomiernie przepływał przez złoże węgla aktywnego (3). Przepływ odbywa się od góry do dołu. Węgiel aktywny adsorbuje pary oleju i węglowodory pozostawiając wysoce oczyszczone sprężone powietrze. Powietrze przepływa następnie przez dolny dyfuzor (4) i jest wyprowadzane ze zbiornika do instalacji (6). Stopień zużycia węgla aktywnego może być łatwo sprawdzony poprzez specjalny wskaźnik (5)

 

Cechy i  korzyści AKC

  1. Duża ilość węgla aktywnego: -> Wysoka efektywność oczyszczania i długi czas pracy (pozostałość oleju < 0,003 mg/m3 oraz żywotność >10000 godzin pracy
  2. Przewymiarowane zbiorniki-> Niskie prędkości przepływu eliminujące niszczenie złoża na skutek abrazji oraz niski spadek ciśnienia
  3. Adsorber par oleju ze wskaźnikiem zużycia węgla aktywnego – w standardzie-> Wysoka pewność działania, ponieważ w każdej chwili można sprawdzić skuteczność pracy adsorbera bez przerywania pracy i żadnych dodatkowych czynności montażowych.

Opis produktu: Adsorber par oleju ultrasorp AKC – Adsorber par oleju do usuwania par olejów i węglowodorów z wbudowanym wskaźnikiem zużycia.

Medium: Sprężone powietrze/azot

Wymagane warunki wlotowe: Sprężone i osuszone powietrze do –40 °C 0.03 mg/m3 cząstek stałych i kondensatu na wlocie do adsorbera

Ciśnienie robocze:

AKC 0005 do 1000 min. 4 bar (g), maks. 16 bar (g)
AKC 1350 do 8750 min. 4 bar (g), maks. 10 bar (g)

Pozostałość oleju: >0.003 mg/m3 Pozostałość oleju na wylocie z adsorbera i żywotność węgla aktywnego dla ciśnienia roboczego 7 bar (g), 35 °C temperatury wlotowej, –40 °C p.d.p. i maksymalnej koncentracji zanieczyszczeń i kondensatu na wlocie do adsorbera < 0.03 mg/m3

Żywotność węgla aktywnego: >10000 godzin pracy

Temperatura medium: min. 5 °C, maks. 50 °C

Temperatura otoczenia: min. 4°C, maks. 50°C.

Wskaźnik zużycia: Dokładność: < ± 0.01 ppm

Dane projektowe zbiornika ciśnieniowego:

Typ 0005 – 2750 Absorber/ Filtr: zgodnie z 87/404/EEC Orurowanie: zgodnie z 97/23/EC
Typ 3500 – 8750 Filtr zgodnie z 87/404/EEC Absorber i orurowanie zgodnie z 97/23/E

 

pełne dane techniczne:  https://produkty-przemyslowe.pl/wp-content/uploads/004845_Ultrasorp_AKC_typ_0005-8750_EN_.pdf

 

 

 

 

Donaldson-Ultrafilter
GRC – AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR DONALDSON

Biuro:
ul. Porajowska 6 , 54-107 Wrocław

Adres do fakturowania:
ul. Kwiska 170, 54-210 Wrocław

e-mail: donaldson@grc.pl
www.donaldson.pl
tel: (+48) 730 791 730
fax: (+48) /71/ 722-01-70