OSUSZACZE ABSORPCYJNE GORĄCOREGENEROWANE

Osuszacze adsorpcyjne z regeneracją gorącym powietrzem z zewnątrz pracują na zasadzie dynamicznej adsorpcji. Strumień wilgotnego gorącego powietrza przepływa przez złoże sorbentu. W tym czasie z powietrza usuwana jest wilgoć. Ponieważ pojemność adsorpcyjna złoża jest ograniczona, musi być ono poddane regeneracji (desorpcji). Dzięki zastosowaniu naprzemiennej pracy dwóch zbiorników osuszacz gwarantuje ciągłą dostawę osuszonego powietrza.Podczas gdy w jednym ze zbiorników powietrze jest osuszane, w drugim jednocześnie zachodzi regeneracja złoża. Czas regeneracji jest zawsze krótszy od czasu adsorpcji.

Regeneracja zawilgoconego złoża jest przeprowadzana w dwóch krokach w zależności od typu:

Typ HRS

  1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
  2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu powietrza z otoczenia.

Typ HRE

  1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
  2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu części strumienia osuszonego powietrza.

Kompletny typoszereg – z nieprzeciętnym wyposażeniem i wyjątkowym projekcie-zapewnia jednocześnie wysoką niezawodność i bardzo ekonomiczną pracą.

Istnieje możliwość opracowania indywidualnego projektu dla danej aplikacji.

Karty techniczne :

Osuszacz typ HRE, HRG, HRS broszura (EN)

Osuszacz typ HRS – 0% strat (PL)

Osuszacz typ HRE – do 2% strat, regeneracja ciepłem kompresji (EN)

Osuszacz adsorpcyjny wykorzystujący do regeneracji ciepło kompresji

W osuszaczach HRC wszystkie fazy pracy przebiegają pod ciśnieniem roboczym. Regeneracja jest realizowana przy użyciu ciepła wolnego od oleju, sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie ogranicza koszty energii do minimum oraz zapobiega niszczeniu złoża sorbentu zachodzącemu podczas zmiana ciśnienia. Dostepne jednostki obejmują przepływy od 600 do 60000m3/h.

Donaldson-Ultrafilter
GRC – AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR DONALDSON

Biuro:
ul. Porajowska 6 , 54-107 Wrocław

Adres do fakturowania:
ul. Kwiska 170, 54-210 Wrocław

e-mail: donaldson@grc.pl
www.donaldson.pl
tel: (+48) 730 791 730
fax: (+48) /71/ 722-01-70